Logo Romal
  • HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Email: MKT.NEHOB@GMAIL.COM
  • HOTLINE: 0963 893 381

Giá trị cốt lõi mà công ty TNHH Romal Việt Nam xây dựng

Giá trị cốt lõi mà công ty TNHH Romal Việt Nam xây dựng

Th5 16, 2016

Công ty TNHH Romal Việt Nam là doanh nghiệp đi đầu trong kinh doanh lĩnh vực thiết bị nhà bếp. Với mục tiêu giúp người người, nhà nhà Việt Nam đều được sử dụng các thiết bị nhà bếp cao cấp với mức giá phù hợp, chất lượng hoàn hảo và dịch vụ chăm sóc khách hàng thường xuyên, liên tục. Giá trị cốt lõi mà công ty TNHH Romal Việt Nam đã và đang xây dựng là:

Nền tảng mà Romal xây dựng dựng trên : “Tín – Tâm – Trí – Tốc – Tinh – Nhân”

Công ty TNHH Romal Việt Nam bảo vệ chữ Tín

Công ty Romal Việt Nam luôn bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình bằng nỗ lực mang đến khách hàng những sản phẩm chính hãng với chất lượng cao nhất

công ty TNHH Romal Việt Nam

Công ty TNHH Romal Việt Nam

Công ty TNHH Romal Việt Nam với chữ Tâm

công ty Romal Việt Nam đặt chữ Tâm làm nền tảng. Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức, lấy khách hàng làm trung tâm.

Công ty TNHH Romal Việt Nam coi trọng Trí

công ty Romal Việt Nam coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển. Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm. Chủ trương xây dựng một “doanh nghiệp học tập”.

Công ty TNHH Romal Việt Nam đề cao chữ Tốc

công ty Romal Việt Nam đặt tôn chỉ “tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”; Thực hành “quyết định nhanh – đầu tư nhanh – triển khai nhanh – bán hàng nhanh – chăm sóc khách hàng nhanh nhất”

gia-tri-cot-loi-cua-cong-ty-romal

Công ty TNHH Romal Việt Nam với tinh hoa

công ty Romal Việt Nam đặt mục tiêu: Con người tinh hoa – Sản phẩm/ Dịch vụ tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa.

Công ty TNHH Romal Việt Nam với chữ nhân

Romal Việt Nam xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.